Sunday, 2 December 2012

PELAN STRATEGIK BOLA TAMPAR
Tindakan Segera Oleh Pemantau Program 2011:  Cetak slip ini dan rumuskan  mengikut bidang pada akhir 2011.
REKOD KEBERKESANAN PROGRAM 2011: Bidang /unit =  PERMAINAN BOLA TAMPAR
Nama Program
Klinik bola tampar peringkat sekolah
Tempoh Laksana:
September 2011
Objektif
Pendedahan terperinci teknik-teknik permainan bola tampar seterusnya mencungkil bakat murid.
Pemantauan

Oleh setiausaha sukan dibantu ketua unit kelab dan permainan


Kekangan


Murid kurang berminat dengan permainan bola tampar,kehadiran murid amat tidak memuaskan, dan guru-guru pelaksana klinik bola tampar tidak mempunyai teknik dan kemahiran yang tinggi untuk mengajar murid.

Penilaian

Secara kesimpulannya objektif klinik bola tampar ini tercapai. Murid tahu melakukan servis mula, iaitu dalam 69% melepasi jaring, aktiviti menyangga agak lemah kerana murid cepat sakit tangan. Untuk aktiviti  rejaman,murid hampir 80 % berani melakukannya...
Penambah-baikan


Murid-murid perlu diberi pendedahan yang lebih banyak tentang bola tampar dengan mengadakan perlawanan persahabatan antara sekolah yang terdekat dan menjemput jurulatih pakar untuk mengajar murid-murid seperti klinik bola tampar.
Tandatangan Penilai        :
Nama Penilai                   :
Tarikh                             :Nota: Laporan Keberkesanan 2011 perlu disimpan dalam folder RPS 2012-2014.
Rekod Pelaksanaan dan Penilaian Program 2011: BIDANG/UNIT: ­­­­­­­­­PERMAINAN BOLA TAMPAR
   (Direkodkan setiap akhir tahun)

Bil

Program

Tempoh Pelaksanaan

Tarikh Pemantauan
Penilaian Keberkesanan Program

Cadangan Penambahbaikan

Catatan
1
Klinik bola tampar
September
September
Kurang mendapat sambutan dan hampir tercapai objektif
Menjemput jurulatih pakar
Perancangan lebih teliti
Meletakkan 3 orang guru di setiap aktiviti
(servis,menyangga,
merejam)
Boleh dilaksana pada 2012
2


3


4


5


6Tandatangan Penilai :
Nama Penilai              :
Tarikh                         :

Rancangan Pemajuan Sekolah,RPS 2012-2014
Sekolah: SK SEKSYEN 18 , SHAH ALAM
1)             Analisis Persekitaran TOWS/COWS Matriks (BIDANG/UNIT*: ­­­­­­­­­­_PERMAINAN BOLA TAMPAR__)
                    
                                   Dalaman


        Luaran
(S)KEKUATAN:
S1- 3 orang guru penasihat

S2- Minat murid dan berbakat

S3- Guru komited dengan tugas

 S4- Kemudahan gelanggang bola tampar
(W)KELEMAHAN:
W1- Kekurangan masa latihan

W2- Kurang berpengalaman dalam
       meningkatkan stamina murid

W3- Murid kurang bersungguh untuk meningkatkan mutu permainan

W4- Guru kurang pengetahuan dalam kejurulatihan dan pengadilan
(O)PELUANG:
O1- Sekolah mempunyai gelanggang

O2- Membimbing murid untuk mewakili 
      Sekolah,daerah,negeri.

O3- Menjemput jurulatih dari luar.

04 – Bantuan latihan dari pihak PIBG.

Strategi SO
1.    Meningkatkan penglibatan murid dalam permainan bola tampar
2.    Sokongan dari pihak luar
( jurulatih dan pihak PIBG)
Strategi WO
1.    Menyediakan pemain pelapis (tahun target untuk juara)
2.    Guru-guru yang terlibat diberi pendedahan dalam kejurulatiihan
3.    Mengadakan latihan berfokuskan stamina
4.    Menambahkan waktu latihan
(C)CABARAN:
C1-  Kekurangan bola tampar

C2-  kurang pendedahan dengan pertandingan luar

C3- kurang sambutan dari murid dan ibubapa

C4 –Kelab kurang sumber kewangan.
Strategi  SC

1)    Meningkatkan kehadiran murid dalam aktiviti kokurikulum
2)    Menggunakan guru berpengalaman dan berkebolehan tinggi dalam melatih murid
3)    Khidmat bantuan luar
Strategi WC

1)    Menyediakan peralatan yang mencukupi
2)    Mengadakan perlawanan persahabatan
3)    Memohon sumbangan dari pihak luar
2)                            PELAN STRATEGIK 2012-2014  Sekolah: SK SEKSYEN 18 SHAH ALAM
                 
                 BIDANG/UNIT*: ­­­­­­­­­­PERMAINAN BOLA TAMPAR


NKRA:   Meluaskan Akses Kepada Pendidikan yang Berkualiti dan Berkemampuan
Sub-KRA:  Prasekolah/LINUS/Sekolah Berprestasi Tinggi/Tawaran Baru*

Isu
Masalah
Matlamat
Strategi
Indikator Pencapaian
Sasaran (ETR)
TOV
2012
2013
2014
Penyertaan murid terutama dari unit kokurikulum
dari 40% kepada 90%
% murid yang melibatkan diri secara aktif dalam permainan bola tampar masih rendah
Meningkatkan peratus murid menguasai kemahiran
Meningkatkan pencapaian dan penglibatan murid
% murid yang terlibat
40
60
75
90
Pencapaian dari segi rangking sekolah
Murid yang berkebolehan dan berpontensi tidak mahu mengambil bahagian kerana masalah keluarga tidak membenarkannya bermain.
Memastikan semua murid yg lulus dalam peperiksaan dan lulus semua kemahiran akan mengambil bahagian.
Meningkatkan pencapaian sukan bola tampar dengan kerjasama antara guru dan ibubapa serta pihak luar.
% murid terlibat dalam pemilihan bola tampar
50
70
80
90

3)                                          PELAN TAKTIKAL 2012 BIDANG/UNIT*: PERMAINAN BOLA TAMPAR

NKRA:   Meluaskan Akses Kepada Pendidikan yang Berkualiti dan Berkemampuan
Sub-KRA:  Prasekolah/LINUS/Sekolah Berprestasi Tinggi/Tawaran Baru*Bil.
Program
Objektif
Tanggungjawab
Tempoh
Kos/ Sumber
Indikator Pencapaian
TOV
ETR


1
KLINIK bola tampar
Meningkatkan tahap keyakinan dan kecekapan murid  dan guru dalam permainan bola tampar
Guru-guru bola tampar
dan murid-murid
SEPTEMBER
RM 500.00
% murid menguasai
50
70

2
Program meningkatkan kemahiran di sebelah petang
Murid menguasai
Kemahiran 100%
Guru penasihat dan guru pembimbing
Setiap rabu
Sebulan sekali
-
% menguasai kemahiran
50
80

3
               Pelan Operasi BIDANG/UNIT*: ­­­­­­­­PERMAINAN BOLA TAMPAR
Nama Program
KLINIK BOLA TAMPAR
Objektif
Meningkatkan kemahiran guru dan murid
Tempoh
September
Kumpulan Sasaran
Murid tahap 2
Guru Terlibat
Guru –guru bola tampar
Proses Kerja
1. Mesyuarat Ajk bola tampar sekolah
2. penerangan oleh jurulatih jemputan
3. penerangan secara teori
4. Amali di padang
5. perlawanan kecil
6. perlawanan sebenar
7. soal jawab
8. post mortem

Kekangan
(Tulis sebelum, semasa atau selepas program yang dapat dikesan semasa pemantauan atau sepanjang program)
KEKURANGAN MASA

Pemantauan
(Oleh siapa, bila dan bagaimana pemantauan dilakukan serta ulasan)
GURU BESAR, GPK KOKURIKULUM.


Penilaian
(Selepas atau semasa program dilaksanakan. Bergantung kepada pencapaian objektifnya)

Murid mengetahui teknik bermain..guru bersemangat untuk mengajar setelah memperolehi ilmu dari klinik bola tampar

Penambahbaikan
Berdasarkan hasil penilaian/pemerhatian, nyatakan penambahbaikan setiap tiga bulan (mengikut keadaan) untuk meningkatkan keberkesanan program.

Mengadakan klinik bola tampar kali ke2 jika memerlukan.Tandatangan Penilai :
Nama Penilai              :
Tarikh                         :


__  

Rekod Pelaksanaan dan Penilaian Program 2012: BIDANG/UNIT: ­­­­­­­­­­PERMAINAN BOLA TAMPAR
 (Direkodkan setiap akhir tahun)

Bil

Program

Tempoh Pelaksanaan

Tarikh Pemantauan
Penilaian Keberkesanan Program

Cadangan Penambahbaikan

Catatan
1
Pertandingan peringkat sekolah
Feb - Mei
MEI

oleh GB/PK
Keputusan pertandingan tidak memberangsangkan
Latihan berpanjangan
Boleh dilaksana pada 2013
2
Klinik bola tampar
September

Murid mendapat keyakinan untuk mengambil bahagian
Menjemput jurulatih luar
Boleh dilaksanakan pada 2013
3


4


5


6Tandatangan Penilai :
Nama Penilai              :
Tarikh                         :

No comments:

Post a Comment